адырлар – Жусуп Бродски

Алар чогуу сүйүштү
тоонун боорунда отуруу.
Ошол жерден алар көрө алышты
церковь, бакчалар, түрмө.
Ошол жерден көрүштү
өскөн көлмө.
Кумга сандал ыргытуу,
алар чогуу отурушту.

Ал колун тизесине кучактады,
булуттарды карап турушту.
Майыптар кинотеатрында
жүк ташуучу унааны күтүп жатат.
Жээк жантаймагында жылтылдады
кирпич бадалдарынын жанында.
Банктын кызгылтым шпинасынын үстүндө
карга тармал, кыйкыруу.

Борбордо унаалар айдап бара жатышкан
үч көпүрөдөгү мончого.
Чиркөөдө коңгуроо кагылып жатты:
электрик ал жакка турмушка чыккан.
Мына дөбөдө ал тынч эле,
шамал аларды сергитти.
Айланадагы ышкырык эмес, кыйкырык эмес.
Чиркей гана ызылдады.

Ошол жерде чөп тебелендиде калды,
алар ар дайым отурган жерде.
Бардык жерде кара тактар ​​-
тамактарын таштап кетишти.
Уйлар ар дайым ушул жер
тили менен сүрттү.
Муну баары билишкен,
бирок алар билишкен жок.

Тамекинин калдыктары, маса жана айры
кум менен капталган.
Бөтөлкө алыстан карарып кетти,
бармак ыргытылган.
Эптеп-септеп угуу,
алар бадалдардын арасына түшүштү
жана унчукпай тарап кетишти -
биз ал жерде отурганда.

_________

Алар ар кандай боорлорго түшүп келишкен,
капталга кадам таштады.
Алардын алдындагы бадалдар жабылып калган
жана дагы бир жолу бөлүндү.
Чөптүн арасында өтүк тайгаланып кетти,
таштардын ортосунда жылтырак суу пайда болду.
Бирөө жолго жетти,
көлмөнүн ошол эле учурда дагы бир.

Бул бир нече тойлордун кечинде болчу
(ал көрүнөт, экөө бар болчу).
Ондогон көйнөк жана көйнөктөр
төмөндө чөптүн арасында көрүнүп турду.
Күндүн батышы ансыз деле азайып бараткан
жана мага булуттарды тартты.
Жерден буу көтөрүлдү,
жана коңгуроо кагыла берди.

бир, коркулдаганы, мүдүрүлүү,
башка, тамеки тартуу -
ошол күнү кечинде алар ылдый түшүштү
ар кандай тоо этектеринде.
Ар кандай боорлорго түшүшкөн,
алардын ортосунда мейкиндик чоңойду.
Бирок коркунучтуу, Ошол эле учурда
аба алардын кыйкырыгын титиретти.

Бир маалда бадалдар жарылып кетти,
бадалдар капыстан жарылып кетти.
Алар ойгонгондой,
жана алардын уйкусу азапка толгон.
Бадалдар улуп-уңшуп ачылып кетишти,
жер ачылгандай.
Ар биринин алдында экиден болгон,
колунда темир.

Бирөөсүн балта менен тосуп алышты,
кан саат менен чуркады,
жүрөгү жараланган башка
ошол замат өзү каза болду.
Киши өлтүргүчтөр аларды токойго сүйрөп барышты
(алардын колдорунан кан агып жатты)
жана аны чоңойгон көлмөгө ыргытып жиберди.
Ошол жерден алар кайрадан жолугушту.

_________

Дагы деле тийүүгө жол ачып жатасыз
столдогу күйөө балдар отурган орундарга,
жана аянтка коркунучтуу кабар
чабандар буга чейин алып келишкен.
Кечинде таң агарып турду
коюу булуттардын үйүрү.
Уйлар бадалдардын арасында турушту
жана канды ач көздүк менен жалаган.

Электрик тоо боорунан ылдый чуркап келе жатты
ал эми жездеси анын артында бадалдарда жатат.
Төмөнкү келиндин ачуусу келип жатат
гүлдөрдө жалгыз турду.
улгайган аял, жууркан менен жабылган,
анын алдындагы өрүмдү бурап койду,
жана андан кийин мас абалдагы той болду
алардын артынан адырга чуркады.

Бутактар ​​алардын астында жарылып жатты,
алар чуркап жөнөштү, delirious.
Бадалдагы уйлар шуулдап жатты
жана тез эле көлмөгө түштү.
Күтүлбөгөн жерден бардыгы ачыктан ачык көрүштү
(айланасында ысык өкүм сүрдү):
жашыл өрдөк менен кара түстө,
караңгылыктын эшиги сыяктуу, тешик.

_________

Аларды ким ошол жерден көтөрөт,
көлмөнүн түбүнөн алат?
Смерть, алардын үстүндөгү суудай,
алардын ичтеринде суу бар.
Өлүм буга чейин эле ар бир сөздө бар,
сабагында, устунга оролгон.
Кан жалап өлүм,
ар бир уйдо олум.

Бекеринен өлүм
(ууруларды издөө).
Мындан ары ал кызыл болот
ушул уйлардын сүтү.
Кызыл кийимчен, кызыл ташуу
кызыл менен, кызыл жолдор,
Кызыл кийимчен, кызыл болот -
кызыл суусундук балдар.

Үн жана көз менен өлүм.
Жакасы өлүмгө толгон. -
Ошентип, шаар аларга төлөйт:
өлүм алар үчүн оор.
Аларды өстүрүү керек, көтөрмөк.
Бирок меланхолияны кантип жеңсе болот:
эгерде той күнү адам өлтүрүү болсо,
кызыл сүт.

Rate:
( Азырынча рейтинг жок )
Досторуң менен бөлүш:
Александр Пушкин