L չեն ջնջել, օրիորդ…

«Ես դա չտեսա»:, օրիորդ,
իմ ձին?
«Ես այն նվիրեցի»:, նկատել
ձեր ձին.
- Որտեղ, Krasna կույս,
Իմ ձին վազեց?
- Քո ձին վազեց
Դանուբ գետի վրա -

___

Ես վազում ձեր ձին,
Անիծված քեզ -
դուք անիծեալ…

Գնահատել:
( 1 գնահատում, միջին 5 ից 5 )
Կիսվեք ձեր ընկերների հետ:
Ալեքսանդր Պուշկինի
Թողեք ձեր մեկնաբանությունը