L silmeyin, küçük hanım…

"Mən bunu görmədim.", küçük hanım,
mənim at?
"Mən verdim.", görüldü
at.
- Harada, Krasna bakirə,
Mənim at qaçdı?
- Atın qaçdı
Dunay çayında -

___

Mən sizin at çalışan edirəm,
Səni lənət et -
Siz lə'nət…

Qiymətləndirmə:
( 1 qiymətləndirilməsi, orta 5 dan 5 )
Dostlarınızla paylaşın:
Aleksandr Puşkin
Şərhinizi buraxın 👇