przekładają się na:

wspomnienia nietrzeźwy,
Z szacunkiem i smutku
Obejmując ogromne marmurową twego,
Kaguł pomnik wyniosłe.
Nie śmiały wyczyn Rosjan,
nie chwała, Katarzyna prezent,
Nie Transdanubia gigant
I pobudzi teraz ...

Najpopularniejsze wiersze Puszkina:


wszystko poezja (zawartość alfabetycznie)

Zostaw odpowiedź