გარდაქმნა:

მოგონებები მოიწამლა,
თაყვანს და მწუხარება
მოიცავს შესანიშნავი მარმარილოს შენი,
Cahul ძეგლი ამპარტავნები.
არ გაბედული feat რუსების,
არ დიდება, Catherine საჩუქარი,
არ Transdanubia giant
მე ცეცხლის ახლა ...

ყველაზე პოპულარული ლექსები პუშკინის:


ყველა პოეზია (შინაარსი ალფავიტის)

დატოვეთ პასუხი