перевести на:

כיף מטורף שנים נכחד
קשה לי, כמו הנגאובר מעורפל.
אבל, כמו יין - העצב של הימים האחרונים
בנשמתי מאשר ישן, חזק.
הנתיב שלי עצוב. תבטיח לי עבודה וצער
מגיע לים מותסס.

אבל אני לא רוצה, השני, למות;
אני רוצה לחיות, לחשוב וסובל;
ואני יודע, ואני אשמח
בין צער, טרדות ודאגות:
לפעמים שוב הרמוניה upyus,
מעל דמעות בדיוני obol,
וזה עשוי להיות - ב השקיעה העצובה שלי
פרידה חיוך ואהבה פלאש.

השירים הפופולריים ביותר של פושקין:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

Leave a Reply