иштөөлөрүнө:

semeyu тоолордун жогору,
Казбек, сенин падышалык чатыр
Ал түбөлүктүү нуру менен жаркырады.
булуттар менен Сиздин монастырь,
асманда эле кеменин жүрүү,
каалгып, бүрүл, тоолорго.

алыс, көксөгөн Breg!
б, жөн гана олжого тунам, мындай деди:,
тоолор Криминал чыгуу!
б, асман клеткада,
Кудайдын аймакта жашынып, мени!..

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп