An վերտառություն մահվան կապակցությամբ բանաստեղծի

Clete մահացած է երկնքում չի լինի:
Նա ծանր մեղքեր գործեց. -
Թող Աստված մոռանում իր արարքները,
Քանի որ թեթեւ մոռացել է իր բանաստեղծությունները!

Գնահատել:
( Դեռ ոչ մի վարկանիշ չկա )
Կիսվեք ձեր ընկերների հետ:
Ալեքսանդր Պուշկինի
Թողեք ձեր մեկնաբանությունը