иштөөлөрүнө:

Тил жана ой орук,
Мен силерге бир көз караш:
башына бир көзүм.
Мен Тагдыр жакшы көрчүмүн кийин,
Эгер мен жүз көздөрү,
Бул бардыгы болуп бир жүз сени карап турган.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп