иштөөлөрүнө:

Менин биринчи досум, менин досум баа жеткис!
Мен бактылуу тагдыр жатам,
Менин, түнт короо кийин,
Сад кар атындагы,
Сиздин коңгуроо жарыялады.

Мен Ыйык колдоосунун дуба:
Ооба, менин жаным
Ал ошол эле сооронуп берет,
Ооба, ал түрмөгө жарык кылат
Ray Школа так күн!

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп