иштөөлөрүнө:

хрусталь, өзгөрүштөр үчүн
Мен өзүмдүн тынчтык Oasis кооздоо,
ыйык поэзиясынын күрөөсү
Ал эми достук таттуу күрөө.
сага айыктырып жылуулук жатат

Кайдан сөзгө чечен, оозу
сен колун, күтүлбөгөн жерден
Анын оюнкарак акыл-өрт
Сен жашыруун кирип эле.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп