перевести на:

הנה בריאות אליך, מרי.

אני שותה את הבריאות של מרי,
מתוק שלי מרי.
הייתי בשקט סגרתי את הדלת
ואחד בלי אורחים
אני שותה את הבריאות של מרי.

אתה יכול להיות יותר יפה ממה מרי,
היפה שלי מרי,
פרי קטן זה;
אבל אתה לא יכול להיות מייל
Rezvoy, החיבה מרי.

להיות מאושר, מרי,
השמש של חיי!
לא ייסורים, כל הפסד,
גם בימים nenastlivyh
אל תיתנו לאף אחד לא יודע מרי.

השירים הפופולריים ביותר של פושקין:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

Leave a Reply