иштөөлөрүнө:

токой катташуу менен жырткыч шуулдаган үн болобу?,
мүйүз сабап көрөбү?, ургалдуу өнүгүп күркүрөгөнү да,,
Поет ли дева за холмом —
ар бир дабыш
бош абада Сиздин жооп
Сен күтүлбөгөн жерден төрөгөн.

Сиз күркүрөөсүндөй vnemlesh
Ал шамал менен толкунду үнү,
И крику сельских пастухов —
Сенин жөнөтүп жооп;
Ооба, силер бир пикир да жок ... Бул
Сен дагы, акын аял!

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп