иштөөлөрүнө:

Bradatый жашы Awde
анын сырты, башын менен
Анын ордуна, кызыл жумуртка
Алып илимпоз чыйырчык.
Ал силер үчүн белгилүү: бул чымчык
башка эч бир акылмандын караганда акылдуураак.
чыйырчык, тултуйган арзый,
Асман Падышачылыгынын үшкүрүк
Ошондо Kartavykh эркинен ажыратылды:
"Машаяк тирилген! Машайак тирилген!"

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп