иштөөлөрүнө:

Жок, кайгысына, РюМка Flyugarin,
Эгер кайсы бир эне орус кожоюн болбосо,,
Эмне Parnassus Roma,
Стендал Figlyarin негизинде эмне жатат:
Беда, сенин роман зериктирме.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп