иштөөлөрүнө:

Мен кубулма, начар жерден,
жас жыл менен жетим тентип;
Мен жакыр түркөйлөрдүн жана турмушка;
жаңы үй-бүлө жаккан жок;
Менин айым жубайы эркелеткен эмес,.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп