иштөөлөрүнө:

менин карындашым, жүзүм,
Аянттын жүзүмзар;
тоолордун бир ачкычы менен жууп, тазалап
Эмес, так урулат иштейт.
Мен жемиштер жарык
Тышкы экранга чыгаруу, алтын;
Мен чыктым, ызы-чуу
суу, таза, живые.
Nard, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана Kinnamon
жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү бай:
Гана poveet Aquilon,
Ал эми zakaplyut даамдар.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп