иштөөлөрүнө:

Сиздин дүкөнүндө, менин назик досум,
Мен акыркы жолу келди.
жакшы бактылуу, сыртыбыздан
Мен силерге акыркы убак менен бөлүшүү.
талыкшытып үмүт Кийинки бир
түн түн ортосунда мага күтө бербе,
Биринчи эртең менен нурлары чейин
шам өрттөп жок кылбагыла.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп