иштөөлөрүнө:

Менин үнүмдү, таттуу да, сен үчүн да солгун
кызды караңгы түн унчукпай бузуу.
Төшөгүмдө кайгылуу шам жанында
күйгөнүн; Менин поэзия, аралаштыруу, наалый,
агуу, сүйүү агымдары; сага толук агып.
түн менен көздөрү менин алдымда жарык,
Жылмайсам, - жана үндөр угуп жатам:
Менин досум, Менин ширин досум ... ... ... сенин жакшы сенин!..

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп