иштөөлөрүнө:

жакшы өтөт, каалоо өлөт;
Бул бизге суук жарыкты бөлүп;
Ким жашыруун жолугушууларды унутпайт,
кыялдар, Өткөн жыл шыктануусу?..
барактар ​​эстеп көрөлү
аларга Мүнөт изине калтыруу.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп