иштөөлөрүнө:

шаар сонун, начар шаар,
рух кайгы, гармониялык көрүнүшү,
Асмандын кыйырында жашыл устунду,
көнүлсүздүк, холод и гранит —
Ошентсе да, мен эч нерсеге арзыбаган боорум,
Анткени, кээде жок
бир аз санын шыйрагы менен барат,
Учуруп бүгө алтын.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп