иштөөлөрүнө:

жумшак сулуулук болсо,
<Вы> сезимтал жан,
башка бирөөнүн кайгы болсо,
Сиз аябай күнөөлүү болот,
Эгер сен катуу эстеп
курмандыкка чалуу [сыр] страданья —
Мен сим барактарды таштап койбо
Менин эскерүүлөр.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп