иштөөлөрүнө:

жаштар, зар какшаган, боздогон, revnivaâ төө коргоого;
ийнине ага таазим кылгыла, Жаш жигит күтүлбөгөн жерден уктап калды.
Рак ошол замат токтоп калды, Анын түш жарык назиктик менен кам көрүшөт.
Ошондо мен ага жылмайып, үнсүз көз жашын төгүп Лея.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп