жаштар, зар какшаган, боздогон, revnivaâ төө коргоого…

жаштар, зар какшаган, боздогон, revnivaâ төө коргоого;
ийнине ага таазим кылгыла, Жаш жигит күтүлбөгөн жерден уктап калды.
Рак ошол замат токтоп калды, Анын түш жарык назиктик менен кам көрүшөт.
Ошондо мен ага жылмайып, үнсүз көз жашын төгүп Лея.

добуш берүү:
( Азырынча бир да Рейтинг )
достор менен бөлүшүү:
Александр Пушкин