иштөөлөрүнө:

эсинде баары курмандыгы:
Менен кыл аспаптын үнү рухунун жетеги менен жазылган,
Кыздын көз жашы барышты,
Менин кызганычымдын козгоону,
Жана даңк жаркырап, сүргүнгө караңгы,
Жана жаркын идеяларды сулуулук,
Ал эми өч, дүлөй түш
катуу азап.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп