иштөөлөрүнө:

Ал асмандагы үчүн, асмандан турган
чынжыр падышалык кызматы туулган;
Ал Брут Римдеги болду, Athens жөнүндө Перикл,
Анан бул жерде - а гусар офицер.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп