иштөөлөрүнө:

Кимдин идеясы шыктануу чемелеп,
сулуулук сырын түшүнгөн?
кимдин щетка, жаан, билдирген
Бул асмандагы өзгөчөлүктөр?

сиз, даанышмандык!.. Ал эми азап-сүйүү
ал ошол замат. дудук карап
Ал өзүнүн жаратууларына карады
Ал эми жалын жанын өчөт.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп