иштөөлөрүнө:

барабан астында алып,
Биздин Падыша катаал башчысы болду:
Avsterlitsem ылайык, ал качып кетти,
чайкап он экинчи жылында,
Бирок, устаты fruntovoy болду!
Но фрунт герою надоел —
Азыр ал коллегиалдуу аналитикалык болот
Тышкы иштер алкагында!

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп