иштөөлөрүнө:

Биздин ата-жулунуп, ишенимдештерибиз,
Ал Чолпон тойлордо бир досум,
Ал тамак - түшкү тамак кудай,
Алар бак-жылы - ал бак, бир кудай.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп