иштөөлөрүнө:

"Бардык меники", – сказало злато;
"Бардык меники", – сказал булат.
"Баары сатып алат", – сказало злато;
"Баары болот", – сказал булат.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп