иштөөлөрүнө:

Дагы Биз атак менен сыйланышат,
Дагы бир одур-душман, өлүк,
Erzerum кандуу талаш чечишти.
World Edyrne жарыялады.

Менен Дейл Россияга көчүп,
Ал эми Түштүк мамлекеттик oblehla,
Ал эми жарым Evksina бурду
Анын курал-жылы бекем.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп