иштөөлөрүнө:

Hunter журнал менен согушуу үчүн,,
Бул куралчандардын Zoilus
Апийим сыя тарап
кутурган иттин шилекейин.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп