иштөөлөрүнө:

туш-тушка чачырап кеткен Орусиянын арасында,
буйрулган жана Бостон секта,
баанын Lepe molvы-жылы
Сиз эсептелген Аполлондун оюнду жакшы көрөм.
музыка жана кооз каныша,
Hand акырын кармап, сага
Magic Scepter илхамы,
Ал эми ой жүгүрткөн чекесинде,
Double таажы гүлчамбар,
Ал жерден чыгып, шамал жана күйгөн гений.
ырчы, сиз туткундап,
момун салык баркка албай койбо,
жылмаюу менен Менин үнүмдү уккула!,
Кантип mimoezdom Catalani
Цыганке внемлет кочевой.

Пушкиндин абдан популярдуу ырлар:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп